دیوان شمس/بیار مطرب بر ما کریم باش کریم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(بیار مطرب بر ما کریم باش کریم)
'


 بیار مطرب بر ما کریم باش کریمبه کوی خسته دلانی رحیم باش رحیم 
 دلم چو آتش چون در دمی شود زندهچو دل مباش مسافر مقیم باش مقیم 
 بیامد آتش و بر راه عاشقان بنشستکه ای مسافر این ره یتیم باش یتیم 
 ندا رسید به آتش که بر همه عشاقچو شعله‌های خلیلی نعیم باش نعیم 
 گلیم از آب چو خواهی که تا برون آریبه زیر پای عزیزان گلیم باش گلیم 
 چو بایدت که تو را بحر دایه وار بودمثال دانه در رو یتیم باش یتیم 
 درست و راست شد ای دل که در هوا دل رادرست راست نیاید دو نیم باش دو نیم 
 الف مباش ز ابجد که سرکشی داردمباش بی دو سر تو چو جیم باش چو جیم