دیوان شمس/ای دو چشمت جاودان را نکته‌ها آموخته

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ای دو چشمت جاودان را نکته‌ها آموخته)
'


 ای دو چشمت جاودان را نکته‌ها آموختهجان‌ها را شیوه‌های جان فزا آموخته 
 هر چه در عالم دری بسته‌ست مفتاحش توییعشق شاگرد تو است و درگشا آموخته 
 از برای صوفیان صاف بزم آراستهوانگهانی صوفیان را الصلا آموخته 
 وز میان صوفیان آن صوفی محبوب راسر معشوقی مطلق در خلاء آموخته 
 و آن دگر را ز امتحان اندر فراق انداختهسر سر عاشقانش در بلا آموخته 
 عشق را نیمی نیاز و نیم دیگر بی‌نیازاین اجابت یافته و آن خود دعا آموخته 
 پیش آب لطف او بین آتشی زانو زدههمچو افلاطون حکمت صد دوا آموخته 
 با دعا و با اجابت نقب کرده نیم شبسوی عیاران رند و صد دغا آموخته 
 پرجفایانی که ایشان با همه کافردلیمر وفا را گوش مالیده وفا آموخته 
 زخم و آتش‌های پنهانی است اندر چشمشانکهنان را همچو آیینه صفا آموخته 
 جمله ایشان بندگان شمس تبریزی شدهدر تجلی‌های او نور لقا آموخته