دیوان شمس/این قافله بار ما ندارد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(این قافله بار ما ندارد)
'


 این قافله بار ما ندارداز آتش یار ما ندارد 
 هر چند درخت‌های سبزندبویی ز بهار ما ندارد 
 جان تو چو گلشنست لیکندلخسته به خار ما ندارد 
 بحریست دل تو در حقایقکو جوش کنار ما ندارد 
 هر چند که کوه برقرارستوالله که قرار ما ندارد 
 جانی که به هر صبوح مستستبویی ز خمار ما ندارد 
 آن مطرب آسمان که زهره‌ستهم طاقت کار ما ندارد 
 از شیر خدای پرس ما راهر شیر قفار ما ندارد 
 منمای تو نقد شمس تبریزآن را که عیار ما ندارد