دیوان شمس/اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری)
'


 اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاریتو خار را همه گل بین چو بهر گل زاری 
 نمی‌شناسی باشد که خار گل باشداگر چه می خلدت عاقبت کند یاری 
 درون خار گلست و برون خار گلستبه احتیاط نگر تا سر کی می‌خاری 
 چه احتیاط مرا عقل و احتیاط نماندتو احتیاط کن آخر که مرد هشیاری 
 غلط تو هم نتوانی نگاه داشت مراعجب ز شمع تو پروانه را نگه داری 
 خوشست تلخی دارو و سیلی استادغنیمتست ز یار وفا جفاکاری 
 به دست دلبر اگر عاشقی زبون باشدز عشق و عقل ویست آن نه از سبکساری 
 به غیر ناز و جفا هر چه می‌کند معشوقمباش ایمن کان فتنه است و طراری 
 زبون و دستخوش و عشوه می خوریم ای عشقاگر دروغ فروشی و گر محال آری 
 دروغ و عشوه و صدق و محال او حالستولیک غیر نبیند به چشم اغیاری