دیوان شمس/امشب ای دلدار مهمان توییم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(امشب ای دلدار مهمان توییم)
'


 امشب ای دلدار مهمان توییمشب چه باشد روز و شب آن توییم 
 هر کجا باشیم و هر جا که رویمحاضران کاسه و خوان توییم 
 نقش‌های صنعت دست توییمپروریده نعمت و نان توییم 
 چون کبوترزاده برج توییمدر سفر طواف ایوان توییم 
 حیث ما کنتم فولوا شطرهبا زجاجه دل پری خوان توییم 
 هر زمان نقشی کنی در مغز ماما صحیفه خط و عنوان توییم 
 همچو موسی کم خوریم از دایه شیرزانک مست شیر و پستان توییم 
 ایمنیم از دزد و مکر راه زنزانک چون زر در حرمدان توییم 
 زان چنین مست است و دلخوش جان ماکه سبکسار و گران جان توییم 
 گوی زرین فلک رقصان ماستچون نباشد چون که چوگان توییم 
 خواه چوگان ساز ما را خواه گویدولت این بس که به میدان توییم 
 خواه ما را مار کن خواهی عصامعجز موسی و برهان توییم 
 گر عصا سازیم بیفشانیم برگوقت خشم و جنگ ثعبان توییم 
 عشق ما را پشت داری می کندزانک خندان روی بستان توییم 
 سایه ساز ماست نور سایه سوززانک همچون مه به میزان توییم 
 هم تو بگشا این دهان را هم تو بندبند آن توست و انبان توییم