دیوان شمس/افتادم افتادم در آبی افتادم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(افتادم افتادم در آبی افتادم)
'


 افتادم افتادم در آبی افتادمگر آبی خوردم من دلشادم دلشادم 
 بر دف نی بر نی نی یک لحظه بیگارمبر خم نی بر می نی پیوسته بنیادم 
 در عشق دلداری مانند گلزاریجان دیدم جان دیدم دل دادم دل دادم 
 می خوردم می خوردم در شهرت می گردمسرتیزم سرتیزم پربادم پربادم 
 گر خودم گر جوشن پیروزم پیروزمگر سروم گر سوسن آزادم آزادم 
 از چرخی از اوجی بر بحری بر موجیخوش تختی خوش تختی بنهادم بنهادم 
 مولایم مولایم در حکم دریایمدر اوجش در موجش منقادم منقادم 
 ای کوکب ای کوکب بگشا لب بگشا لبشرحی کن شرحی کن بر وفق میعادم 
 هر ذره هر پره می جوید می گویدز ارشادش ز ارشادش استادم استادم