دیوان شمس/اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذی)
'


 اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذیشرفنی بحضرة، قلت له فهکذی 
 جاء امیر عشقه ازعجنی جنودهامددنی بنصرة، قلت له فهکذی 
 جملنی جماله، نورنی هلالهاطربنی بسکرة، قلت له فهکذی 
 یسکن فی جوارنا، تسکن منه نارنایدهشنا بعشرة، قلت له فهکذی 
 نور وجهه الدجی، صدق لطفه‌الرجااکرمنی بزورة، قلت له فهکذی 
 نال فادی کأسه عظمه و بأسهفاز به بخمرة، قلت له فهکذی 
 من تبریز شمس دین یسمع منی الانینیکرمنی بسفرة، قلت له فهکذی