دیوان شمس/اسفا لقلبی یوما هجرالحبیب داری

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(اسفا لقلبی یوما هجرالحبیب داری)
'


 اسفا لقلبی یوما هجرالحبیب داریو تحرقت ضلوعی و جوانحی بناری 
 و سعادة لیوم نظرالسعود فینانزل السهیل سهلا و اقام فی جواری 
 فدخلت لج بحر بطرا بما اتانیفغرقت فیه لکن نظرالحبیب جاری 
 فتحت عیون قلبی فرأیت الف بحرو مراکبا علیها بهوی الهوا سواری 
 تبریز حض فضلا و ترابه کمالابشعاع نور صدر هو افضل الکبار 
 تبریز اشفعی لی بشفاعة الی منزعقات وجد قلبی لحقتة بالتواری 
 و لاجل س حالی بتواضعی لدیهو تعرضی هوانی بهواه والصغار 
 و تقول لا تقطع کبدا رهین شوقبرجاک ما یرجی و یذوب بالبواری 
 و تتوب من ذنوبی و تجاسری علیهو لیه عود قلبی و نهایة الفرار 
 لمعات شمس دین هو سیدی حقیقاهی اصل اصل روحی و وراء هاعواری 
 جمع الاله شملا قطعته شقوة لیفهو الکبیر یعفو لجنایة العصاری