دیوان شمس/اتاک الصوم فی حلل السعود

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(اتاک الصوم فی حلل السعود)
'


 اتاک الصوم فی حلل السعودفدم واسلم علی رغم الحسود 
 وصم وافطر و عید فی نعیملک العمر المبد بالخلود 
 فلا زالت تزف لک التهانیمهناة من‌الملک الودود 
 فشکرا ثم شکرا ثم شکرالاوراد العطا خیرالورود 
 و سقیا ثم سقیا ثم سقیالجود بعد جود بعد جود 
 و کأسا قد سقیناه دهاثایری رقراقها تحت‌الجلود 
 ینابیع جرت شرقا و غرباکانهارالجنان بلا رکود 
 و نیران الشباب موقداتبسعد لا یخاف من‌الخمود 
 براح الروح روحی! قرعیناو یا نفسی دعاک الجد عودی 
 و ارض‌الله واسعة فسیحالی رب رف بالوفود 
 ینادی ربنا، عودوا الینااجبیونا و اوفوا بالعقود 
 ازهدا فی ملاقاتی و عندیوجود، فی وجود فی وجود 
 ولم یخسر طلوب فی فناییولم یمکن خلاف فی وعودی 
 خمش کردم که هر ناگفته‌ی رابدیدم من که دیدی و شنودی