حافظ (غزلیات)/هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد)
'


 هر آن که جانب اهل وفا نگه داردخداش در همه حال از بلا نگه دارد 
 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوستکه آشنا سخن آشنا نگه دارد 
 دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پایفرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد 
 گرت هواست که معشوق نگسلد پیماننگاه دار سر رشته تا نگه دارد 
 صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینیز روی لطف بگویش که جا نگه دارد 
 چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفتز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد 
 سر و زر و دل و جانم فدای آن یاریکه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد 
 غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظبه یادگار نسیم صبا نگه دارد