دیوان حافظ/می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
۴۰۴ می فکن بر صف رندان نظری بهتر ازینبر در میکده میکن گذری بهتر ازین ۳۹۲
 در حق من لبت این لطف که می‌فرمایدسخت خوبست ولیکن قدری بهتر ازین 
 آنکه فکرش گره از کار جهان بگشایدگو درین کار بفرما نظری بهتر ازین 
 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشقبرو ای خواجهٔ عاقل هنری بهتر ازین 
 دل بدان رود گرامی چکنم گر ندهممادر دهر ندارد پسری بهتر ازین 
 من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوسبشنو از من که نگوید دگری بهتر ازین 
  کلک حافظ شکرین میوه نباتیست بچین  
  که درین باغ نبینی ثمری بهتر ازین