حافظ (غزلیات)/جمالت آفتاب هر نظر باد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(جمالت آفتاب هر نظر باد)
'


۱۰۴ جمالت آفتاب هر نظر بادز خوبی روی خوبت خوبتر باد ۱۶۷
 همای زلف شاهین شهپرت رادل شاهان عالم زیر پر باد 
 کسی کو بستهٔ زلفت نباشدچو زلفت درهم و زیر و زبر باد 
 دلی کو عاشق رویت نباشدهمیشه غرقه در خون جگر باد 
 بتا چون غمزه‌ات ناوک فشانددل مجروح من پیشش سپر باد 
 چو لعل شکّرینت بوسه بخشدمذاق جان من زو پر شکر باد 
 مرا از تست هردم تازه عشقیترا هر ساعتی حسنی دگر باد 
  بجان مشتاق روی تست حافظ  
  ترا در حال مشتاقان نظر باد