جهانگردی - برنامه عمرانی پنجم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
فرح پهلوی در نمایشگاه برگزار شده انجمن ملی روابط فرهنگی در تهران
شاران رانی نوازنده ساز سارود هندی در یکی از کنسرت‌های انجمن روابط فرهنگی تهران

فصل بیست و دوم - جهانگردی

هدف های اساسی[ویرایش]

‌ایران علاوه بر دارا بودن موقع مناسب و مساعد جغرافیایی بین دنیای شرق و غرب، دارای بسیاری از مواهب طبیعی و اکتسابی و فرهنگی نیز هست که‌قادر است این کشور را به انواع جاذبه‌های قابل عرضه به بازارهای جهانگردی بین‌المللی مجهز سازد. در عین حال اجرای برنامه‌های عمرانی کشور،‌رونق اقتصادی و بالاخره افزایش درآمد سرانه و ازدیاد ساعات فراغت باعث ایجاد جنبش جهانگردی داخلی نیز گردیده است. علاوه بر همه اینها، فواید‌اقتصادی و تحصیل ارز خارجی نیز بر این فعالیت مترتب است. لذا با توجه به کلیه این عوامل، شناخت و معرفی فرهنگ ایران، ایجاد وسایل رفاه و‌تأمین وسایل پذیرایی برای جهانگردان خارجی و داخلی و جلب ارز خارجی، هدفهای اساسی این برنامه را تشکیل می‌دهد.

سیاست ها و خط مشی های کلی[ویرایش]

بخش خصوصی[ویرایش]

۲- ۱ - بخش خصوصی: با توجه به تجارب حاصله از اجرای برنامه‌های گذشته، در برنامه پنجم حتی‌الامکان از مباشرت مستقیم بخش دولتی در امر‌اداره و نگهداری تأسیسات جهانگردی احتراز خواهد شد و سرمایه‌گذاری دولت بیشتر معطوف به تأسیساتی خواهد بود که هنوز بخش خصوصی‌توانایی یا رغبت به سرمایه‌گذاری در آن موارد را ندارد.

جهانگردی داخلی[ویرایش]

۲- ۲ - جهانگردی داخلی: به جهانگردی داخلی از لحاظ ایجاد وسایل رفاه و آسایش و تفریح مسافران توجه خاص خواهد گردید و تأسیسات متوسط‌و ارزان قیمت با شرایط مناسب برای گروه‌های مختلف اجتماعی احداث خواهد گردید.

سیاست اعتباری[ویرایش]

۲- ۳ - سیاست اعتباری: در مقررات اعطای وام به بخش خصوصی تجدید نظرهای اساسی به منظور ترغیب و ارشاد این بخش به سرمایه‌گذاری در‌جهات مطلوب خواهد شد.

شرکت تاسیسات جهانگردی[ویرایش]

شرکت تأسیسات جهانگردی: در نحوه اداره و بهره‌برداری مؤسسات جهانگردی وابسته به شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی تجدید نظرهای‌اساسی معمول خواهد گردید تا این شرکت به صورت انتفاعی اداره گردیده و حتی‌الامکان از زیان‌دهی آن جلوگیری به عمل آید.

تسهیلات جهانگردی[ویرایش]

تسهیلات جهانگردی: سازمان جلب سیاحان با معاضدت و همکاری سایر دستگاه‌های مملکتی نسبت به ایجاد تسهیلات بیشتر در امر تردد و‌استراحت و تفریح و سیاحت جهانگردان اقدام لازم خواهد نمود.

برنامه های مشخص[ویرایش]

افزایش جهانگردان خارجی[ویرایش]

تأمین موجبات افزایش تعداد جهانگردان خارجی از ۴۱۵ هزار نفر در سال پایان برنامه چهارم به ۹۲۵ هزار نفر در سال پایان برنامه پنجم.

افزایش جهانگردان داخلی[ویرایش]

تأمین موجبات افزایش تعداد جهانگردان داخلی از حدود ۴ میلیون نفر در سال پایان برنامه چهارم به ۶ میلیون نفر در سال پایان برنامه پنجم.

افزایش تخت پذیرایی[ویرایش]

افزایش اتاقها و تخت‌های پذیرایی هتلها و تأسیسات مشابه از ۱۱۸۰۰ اتاق و ۲۵۳۵۰ تخت در پایان برنامه چهارم به ۲۱ هزار اتاق و ۴۵۷۵۰ ‌تخت در پایان برنامه پنجم. ‌بدین ترتیب هدف برنامه پنجم ایجاد ۹۲۰۰ اتاق جدید در هتلهای با درجات مختلف با ۲۰۴۰۰ تخت است.

‌انواع تأسیسات پذیرایی دیگر در مناطق شهری، مرزها و مسیرها و مراکز جهانگردی و تفریحی نیز پیش‌بینی گردیده است. نظیر اقامتگاه جوانان،‌اردوگاه‌ها، مراکز جهانگردی در شمال، مراکز آبهای معدنی و سایر مراکز جهانگردی و تفریحی در ییلاقات و اطراف سدها و چایخانه‌ها و زائرسراها.‌ضمناً ۴۷۵۰ چادر با ۱۸۵۰۰ تخت و ۸ مرکز جهانگردی با ۱۲۰۰۰ تخت و ۷۵۰ اتاق با ۲۵۰۰ تخت برای اقامتگاه جوانان و به همین میزان زائرسرا دایر‌خواهد شد.

‌علاوه بر این اقدامات، برنامه‌های تبلیغات جهانگردی و آموزش خدمات جهانگردی در دوره‌های مقدماتی، متوسطه و فوق دیپلم نیز به مرحله اجراء در‌خواهد آمد.

اعتبارات جهانگردی[ویرایش]

‌کل اعتبارات جهانگردی از ۴ میلیارد ریال در پایان برنامه چهارم (‌شامل ۳،۶ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و ۰،۴ میلیارد ریال از محل بودجه‌عادی) به ۸،۹ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد.

‌جدول شماره (۱) اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان می‌دهد.

‌جدول شماره (۲) کل سرمایه‌گذاری ثابت بخش عمومی و بخش خصوصی را در جهانگردی نشان می‌دهد.

‌ضمناً اعتبارات آموزشهای خدمات جهانگردی در برنامه آموزش پیش‌بینی گردیده است.

‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۵۶۶ الی ۴۵۶۸