جامی (اورنگ یکم سلسلةالذهب)/پیش سوداییان تخت جلال

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جامی (اورنگ یکم سلسلةالذهب) از جامی
(پیش سوداییان تخت جلال)
  پیش سوداییان تخت جلال نیست جز تاج جود، راس‌المال  
  گر نه سرمایه تاج جود کنند کی ز سودای خویش سود کنند؟  
  معنی جود جیست؟ بخشیدن! عادت برق چیست؟ رخشیدن!  
  برق رخشان، کند جهان روشن جود و احسان، جهان جان روشن!  
  پرتو برق هست تا یک دم پرتو جود، تا بود عالم!  
  گرچه یک مرد در زمانه نماند، وز جوانمرد جز فسانه نماند،  
  تا بود دور گنبد گردان، ما و افسانه‌ی جوانمردان!  
  رفت حاتم ازین نشیمن خاک ماند نامش کتابه‌ی افلاک  
  هر چه داری ببخش و، نام برآر به نکویی و نام نیک گذار!  
  زآنکه زیر زمردین طارم نام نیکو بود حیات دوم  
  هر چه دادی، نصیب آن باشد وآنچه نی، حظ دیگران باشد  
  بهره‌ی خود به دیگران چه دهی؟ مال خود بهر دیگران چه نهی؟