جامی (اورنگ یکم سلسلةالذهب)/حاتم آن بحر جود و کان عطا

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جامی (اورنگ یکم سلسلةالذهب) از جامی
(حاتم آن بحر جود و کان عطا)
  حاتم آن بحر جود و کان عطا روزی از قوم خویش ماند جدا  
  اوفتادش گذر به قافله‌ای دید اسیریی به پای سلسله‌ای  
  پیشش آمد اسیر، بهر گشاد خواست زو فدیه تا شود آزاد  
  حاتم آنجا نداشت هیچ به دست بر وی از بر آن رسید شکست  
  حالی از لطف پای پیش نهاد بند او را به پای خویش نهاد  
  ساخت ز آن بند سخت، آزادش اذن رفتن بجای خود دادش  
  قوم حاتم ز پی رسیدندش چون اسیران به بند دیدندش  
  فدیه‌ی او ز مال او دادند پای او هم ز بند بگشادند