جامی (اورنگ چهارم سبحة الابرار)/ای پر از فیض وجود تو جهان!

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جامی (اورنگ چهارم سبحة الابرار) از جامی
(ای پر از فیض وجود تو جهان!)
  ای پر از فیض وجود تو جهان! غرق نور تو چه پیدا چه نهان!  
  مایه‌ی صورت و معنی همه تو با همه، بی‌همه، تو، ای همه تو!  
  بی‌نصیب از تو نه چندست و نه چون خالی از تو نه درون و نه برون  
  متحد اولی و آخری‌ات متفق باطنی و ظاهری‌ات  
  کرده‌ای در همه اضداد ظهور هیچ ضد نیست ز نزدیک تو دور  
  جامی از هستی خود پاک شده در ره فقر و فنا خاک شده  
  در بقای تو فنا می‌خواهد وز فنا در تو بقا می‌خواهد  
  از خود و کار خودش فانی دار! و آن فنا را به وی ارزانی دار!  
  چون فنا شد به بقایش برسان! بر سر صدر صفایش بنشان!  
  کن به صافی صفتان رهبری‌اش! متصف ساز به صوفی گری‌اش!