جامی (اورنگ پنجم یوسف و زلیخا)/به نام آنکه نامش حرز جان‌هاست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جامی (اورنگ پنجم یوسف و زلیخا) از جامی
(به نام آنکه نامش حرز جان‌هاست)
  به نام آنکه نامش حرز جان‌هاست ثنایش جوهر تیغ زبان‌هاست  
  زبان در کام، کام از نام او یافت نم از سرچشمه‌ی انعام او یافت  
  خرد را زو نموده دم به دم روی هزاران نکته‌ی باریک چون موی  
  فلک را انجمن‌افروز از انجم زمین را زیب انجم ده به مردم  
  مرتب‌ساز سقف چرخ دایر فراز چار دیوار عناصر  
  قصب‌باف عروسان بهاری قیام‌آموز سرو جویباری  
  بلندی‌بخش هر همت‌بلندی به پستی‌افکن هر خودپسندی  
  گناه آمرز رندان قدح‌خوار به طاعت‌گیر پیران ریاکار  
  انیس خلوت شب‌زنده‌داران رفیق روز در محنت‌گذاران  
  ز بحر لطف او ابر بهاری کند خار و سمن را آبیاری  
  وجودش آن فروزان آفتاب است که ذره ذره از وی نوریاب است  
  ز بام آسمان تا مرکز خاک اگر صد پی به پای وهم و ادراک،  
  فرود آییم یا بالا شتابیم ز حکمش ذره‌ای بیرون نیاییم