تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره ماده ۶ اصلاحی اساسنامه سازمان برنامه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره ماده ۶ اصلاحی اساسنامه سازمان برنامه - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه دو مجلس

ماده واحده - اجازه داده می‌شود مجمع عمومی شرکتهای تابعه سازمان برنامه مطابق مقررات ماده ۶ اساسنامه آن سازمان مصوب ۱۳۳۱٫۹.۲۵‌کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی تشکیل و وظایفی که قانوناً یا بنا بر مقررات اساسنامه هر شرکت مربوط به مجمع عمومی می‌باشد در آن مجمع‌حل و فصل گردد.

تصمیم فوق که در جلسه ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ از طرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده‌است صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

رییس مجلس سنا - محسن صدر