تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۱۳۳۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب بیستم مهر ماه ۱۳۳۷

مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه ۱۳۳۷٫۷٫۲۰ طبق ماده ۱۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران آقایان دکتر حسن افشار نماینده مجلس را به سمت‌ناظر در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران انتخاب نموده.

تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت