تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر اسفند ۱۳۲۶ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر خرداد ۱۳۲۷
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر - مصوب ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه دوشنبه ششم اردیبهشت ماه ۲۷ پس از طرح استیضاح آقایان آشتیانی‌زاده - شریعت‌زاده - سزاوار - ابوالقاسم امینی -‌عباس اسکندری و تقاضای رأی اعتماد از طرف آقای نخست‌وزیر به اکثریت ۶۷ رأی از ۸۸ نفر عده حاضر به دولت آقای ابراهیم حکیمی ابراز اعتمادنموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت