تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست‌وزیر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر علی امینی نخست وزیر ۱۳۴۰ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی‌منصور نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر - مصوب ۵ آبان ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۸ آبان ۱۳۴۲ مجلس سنا.

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت با اجرای متن برنامه که ضمیمه است در جلسه یکشنبه ۱۳۴۲۰۸۰۵ به اکثریت ۱۸۱ رأی از یکصد و هشتاد و سه نفر عده حاضر به دولت آقای اسدالله علم نخست وزیر ابراز اعتماد نمود.

‌تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان ماه ۱۳۴۲ به اکثریت ۴۷ رأی موافق از ۴۹ نفر عده حاضر به دولت آقای اسدالله علم نخست وزیر ابراز‌اعتماد نمود.

برنامه دولت جناب آقای اسدالله علم نخست‌وزیر[ویرایش]

‌برنامه آینده دولت اینجانب در یک جمله کوتاه خلاصه می‌شود.

‌و آن به ثمر رساندن انقلاب شاهنشاه و مردم ایران است که با سربلندی انجام یافته است.

‌همه آقایان و خانم‌ها محترم نیز به این منظور قیام کرده و اقدام خواهید فرمود.

رفورم اداری[ویرایش]

‌برای ثمر رساندن این انقلاب بزرگ باید چرخهای مختلف اداری کشور با انقلاب هماهنگی کند که متأسفانه اکنون چنین نیست.

‌بنابر این باید بر یک پایه اساسی تشکیلات کشوری پی‌ریزی شود و چنان که شاهنشاه در روز گشایش مجلس فرمودند قانون استخدام به تصویب برسد‌و به موقع اجرا درآید.

‌به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است دولت قانون استخدام تهیه کرد ولی تصویب نهایی آن در هیأت دولت مقارن با انجام انتخابات‌دو مجلس شد. بنابر این تصمیم گرفتیم طرح قانونی را برای بحث عمیق‌تر به مجلس تقدیم کنیم تا در آن گروههای مختلف نمایندگان محترم اظهار نظر و‌مطالعه دقیق‌تری بفرمایند و این قانون که بیش از یک سال تحت مطالعه دقیق در شورای اداری کشور و همچنین در هیأت دولت بوده است از مجلس بگذرد. امیدوارم به یاری خدا مجلسین توفیق حاصل فرمایند این قانون و ضمایم آن را که پایه و اساس هر نوع رفورم اداری است از تصویب بگذرانند و‌این اثر بزرگ را در مجلس 21 به یادگار بگذارند.

‌مقررات پیچیده اداری نیز به حد اعلا باید ساده و آسان شود. دولت قوانین مفید در این زمینه تقدیم مجلسین خواهد کرد.

بودجه امور مالی[ویرایش]

‌برای تنظیم یک بودجه متناسب بنیه مالی کشور از هم اکنون مطالعات لازم شروع شده است. این که بودجه متناسب عرض می‌کنم نه، متعادل به آن‌علت است که تعادل بودجه مخصوصاً در کشوری که به طرف توسعه اقتصادی و اجتماعی گام بر می‌دارد مطلوب نیست و البته کسر بودجه به تناسب‌بنیه مالی کشور در بودجه‌های مالی و عمرانی توأماً باید ملحوظ شود.

قانون برنامه سوم با نهایت دقت و مراقبت اجرا خواهد شد و تردیدی نیست که اجراء این قانون علاوه بر آن که مقرر می‌دارد درآمد ملی صدی شش بالا‌برود رشته‌های صنعت و کشاورزی و عمرانی را به حد اعلای قدرت ممکنه بالا خواهد برد و فعالیت‌ها را در رشته‌های مختلف کارها شروع خواهد کرد‌و هم اکنون آثار آن ظاهر شده است که چون در این زمینه قبلاً عرایض لازم شد و به علاوه آقایان محترم به خوبی از این قانون استحضار دارند دیگر در‌اینجا عرض نمی‌کنم. فقط نظر بلند شاهنشاه را که در افتتاح مجلس ابراز فرمودند تکرار می‌کنم آن این است که با اضافه ۶٪ درآمد ملی قانع نخواهیم بود‌و باید اعتبارات سازمان برنامه افزایش یابد و این امر با توجهی که دنیای امروز به ثبات کشور و استحکام وضع اقتصادی ما دارد میسر خواهد شد

امور فرهنگی و بهداشتی[ویرایش]

‌در امور فرهنگی برنامه قطعی تعمیم تعلیمات ابتدایی و مبارزه با بیسوادی در سراسر کشور کماکان اجرا خواهد شد به علاوه دانشگاههای کشور تکمیل‌خواهد شد به طوری که نیاز به اعزام محصل به خارج روز به روز کمتر شود. به امور بهداشتی و بهداری کشور نیز به تناسب سایر شئون کشور توجه‌خاص به عمل خواهد آمد. مخصوصاً امور بهداری به تدریج به مردم واگذار خواهد شد.

اقتصاد و کشاورزی[ویرایش]

‌اقتصاد و کشاورزی: در امر کشاورزی مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی به صورتی که منافع دهقانان و خرده‌مالکین هر دو ملحوظ و محترم بماند با قدرت و قاطعیت اجرا‌خواهد شد.

‌همچنین در تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی که اساس اصلاحات ارضی را پایه‌گذاری می‌کند با سرعت هرچه بیشتر اقدامات دامنه‌دار به عمل خواهد‌آمد.

‌در امر صنعتی کردن کشور بخصوص صنایع مربوط به کشاورزی و همچنین صنایع بزرگ ملی از قبیل ذوب‌آهن و پتروشیمی قدمهای سریع برداشته‌خواهد شد.

امور اجتماعی[ویرایش]

‌در امور اجتماعی در راه برگزاری کار مردم به مردم و مداخله قاطبه مردم آزاد ایران در سرنوشت خود با اجرای قوانین انجمن‌های ده و شهر و انجمنهای‌ولایتی و ایالتی قدمهای بسیار بلند و سریع برداشته خواهد شد که نظر شاهنشاه عدالت‌گستر تأمین گردد.

قانون بیمه‌های اجتماعی روز به روز تکمیل خواهد شد و تعمیم خواهد یافت به طوری که حتی دامنه آن به بیمه محصولات کشاورزی و عمر کارگران و‌سایر طبقات کشیده شود و امیدواریم خدای متعال این توفیق بزرگ را ارزانی فرماید. ‌سیاست ما در دادگستری تحکیم مبانی استقلال قوه قضاییه و تسریع در قطع و فصل دعاوی و دور نگهداشتن سیاست از دادگستری و ادامه مبارزه با فساد است.

سیاست خارجی[ویرایش]

‌در سیاست خارجی کشور همان سیاست سابق که ذکر آن در گزارش کارهای دولت گذشت، دنبال خواهد شد.

‌سعی در تشیید مبانی دوستی با کلیه دول در سطح احترام متقابل و سعی در حفظ صلح بین‌المللی و تحکیم حسن رابطه همجواری با همسایگان و‌پایبندی به تعهدات بین‌المللی و دوستی و هم‌پیمانیهای متقابل، اصول کلی این سیاست را تشکیل می‌دهد.


کابینه دولت آقای اسدالله علم نخست‌وزیر[ویرایش]

[[ ‌اینک آقایان وزراء را به مجلس محترم معرفی می‌کنم:

‌جناب آقای عباس آراموزیر امور خارجه

‌جناب آقای مهندس هوشنگ سمیعی وزیر پست و تلگراف و تلفن

‌جناب آقای عطاء‌الله خسروانی وزیر کار و خدمات اجتماعی

‌جناب آقای دکتر ابراهیم ریاحی وزیر بهداری

‌جناب آقای دکتر غلامحسین خوشبین وزیر مشاور

‌جناب آقای دکتر پرویز ناتل‌خانلری وزیر فرهنگ

‌جناب آقای دکتر مهدی پیراسته وزیر کشور

‌جناب آقای نصرت‌الله معینیان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات

‌جناب آقای دکتر محمد باهری وزیر دادگستری

‌جناب آقای دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد

‌تیمسار سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی

‌جناب آقای مهندس حسن شالچیان وزیر راه

‌تیمسار سپهبد اسدالله صنیعی کفیل وزارت جنگ

‌تیمسار سرلشگر حسن پاکروان معاون نخست وزیر و [[رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور]]

‌جناب آقای پهلبد معاون نخست وزیر و رییس هنرهای زیبای کشور

‌جناب آقای دکتر منوچهر گودرزی معاون نخست و دبیر کل شورای عالی اداری

‌جناب آقای مهندس مهدی شیبانی معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان جلب سیاحان

‌جناب آقای دکتر علینقی کنی معاون اداری نخست وزیر

‌وزیر دارایی بعداً معرفی می‌شود.