تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر دی ۱۳۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر فروردین ۱۳۳۶ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر - مصوب ۱۲ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی پس از طرح استیضاح آقای دکتر پیرنیا و استماع توضیحات دولت و تصویب رأی ساکت بر حسب تقاضای آقای نخست‌وزیر در جلسه عصر روز پنجشنبه ۳۶٫۱۰٫۱۲ به اکثریت ۷۷ رأی از ۹۸ نفر عده حضار نسبت به دولت آقای دکتر اقبال ابراز اعتماد نموده‌است.

تصمیم فوق در جلسه عصر پنجشنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت