تصمیم قانونی دایر بر تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر ۱۳۲۰
تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه و برنامه آقای فروغی ۱۳۲۰

تصمیم قانونی دایر بر تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر - ‌مصوب اول مهر ماه ۱۳۲۰ ‌ مجلس شورای ملی در جلسه اول مهر ماه ۱۳۲۰ برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر را تصویب نموده است.

‌این تصمیم در جلسه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری