تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم


تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی - مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲

‌مجلس شورای ملی در جلسه بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی پروگرام مورخه ۲۶ شهریور ماه کابینه آقای فروغی را که‌متضمن تقاضای رأی اعتماد نیز بوده به اتفاق آراء عده حاضر (۱۱۳ رأی) تصویب نمود.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

منبع[ویرایش]

تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی