تاریخ مشروطه ایران/غلطنامه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاریخ مشروطه ایران از احمد کسروی
غلطنامه

غلطهاییکه در چاپ روی داده

با همه پرواییکه درباره بی‌غلطی کتاب بکار رفته باز برخی غلطها رو داده که اینک در اینجا یادآوری و از خوانندگان خواهش میکنیم هر یکی نسخه خود را درست کنند.

صفحه سطر غلط درست
۵۰ ۱۹ شما ه شماده
۲۴ ۲۵ فع دفع
۴۰ ۲۱ گره گروه
۴۹ ۱۰ ۱۲۲۱ ۱۳۲۱
۷۳ ۲۴ زن زدن
۸۳ ۱۸ بازرگان بازرگانان
۱۱۷ ۳ همبار همباز
۱۸۵ ۲۲ تروش ترش
۲۲۵ ۱۳ دراری درازی
۲۷۱ ۴ قرجه قوجه
۳۰۶ ۱۲و۷ هزار هزاران
۳۱۰ ۶ از رسول رسول
۳۷۳ ۱۵ الکه‌مزی الکه‌مزه
۳۷۴ ۲ بربر بربه‌بر

در صفحه ۱۶۳ (و همچنین در صفحه ۲۸۲ در زیر پیکره) نام مشیر الدوله بجای میرزا نصرالله خان، میرزا جعفرخان نوشته شده. این غلط نه از چاپخانه و نه از نویسنده کتاب، بلکه از «مصحح» است که نام مشیرالدوله را بغلط «میرزا جعفر خان» میدانسته.