برگه:TarikhMashrouteh.pdf/۳۲۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


باد نماییم و هیچ ابایی از قسم نداریم.

نمایندگان و تماشاچیان شادی بسیار نمودند. ولی این گفته‌ها از وزیران و آن نوید سوگند که میدادند جز یکرشته دروغهایی نبود. محمد علیمیرزا همچنان با مشروطه دشمنی میداشت. چیزی که هست چون در نهان بکارهایی میکوشید در بیرون رویه کاریهایی مینمود. در همین روزها با میرزا علی اصغر خان اتابک که در اروپا میبود گفتگو میداشت که او را بایران باز خواهد و رشته کارها را بدست او سپارد و این کابینه جز چند گاهه نخواستی بود.

اداره‌های زیر دست و زمینه کارهای هر وزیری را پرسیدند و وزیر داخله فهرستی در آورد بدینسان:

وزارت عدلیه

اداره محاکمات داخلی.

وزارت خارجه

اداره تشریفات، اداره تذکره، اداره محاکمات خارجه، اداره پولیتیکی، اداره قونسولگری.

وزارت داخله

اداره ایالات، اداره تلگراف ، اداره پست، اداره نظمیه، محبس، اداره قراسوران، اداره بلدیه، اداره پولیس و ژاندارم، اداره حفظ‌الصحه.

وزارت مالیه

اداره مالیات، اداره گمرکات، اداره خالصجات، اداره ضرابخانه، اداره وظایف، اداره تفتیش محاسبات.

وزارت جنگ

اداره مخزن، اداره ذخیره، اداره قورخانه و کارخانجات نظامی، اتا ماژور، اداره محاسبات نظامی، اداره توپخانه، اداره سواره نظام، اداره پیاده نظام، اداره محاکمات عسکری، اداره بحریه.

وزارت علوم

اداره مدارس، اداره اوقاف، اداره مطبوعات، اداره حفریات{سصم||۳۱۷|}}