برگه:Quran-Elmi.pdf/۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۴۴
جزو ۴
سوره آل عمران

آیات خودش را که شاید شماها راه بیابید (۱۰۵) و باید باشند از شما گروهی که بخوانند مردم را بسوی اسلام و امر بمعروف و نهی از منکر بکستند این گروه تماماً رستگارند (۱۰۶) و نباشد شما مثل آن کسانیکه متفرق شدند و اختلاف کردند بعد از آنکه آمد آنها حجتها مثل قوم موسی و منابعان عیسی گروهی هستند که از برای آنهاست عذاب دردناک (۱۰۷) روزیکه سفید میشود روهای مؤمنین و سیاه میشود روهای کفار و منافقین پس اما آن کسایکه سیاه شد روهای آنها آیا کافر شدید شما جد از ایمانتان پس بچشید عذاب را بسبب کافر شدنتان (۱۰۸) و اما آنهائیکه سفید شد روهای آنها پس در رحمت خدا هستند و ایشان در آن رحمت همیشه برقرار هستند (۱۰۹) اینست آیات خدا میخوانیم آیات خدا میخوانم آیات را بر تو که پیغمبر هستی براستی و نیست خدا اینکه اراده بکند ظلمی را از برای احدی از جهانیان (۱۱۰) واز برای خداست آنچه در آسمانها و هر چه درزمین است و بسوی خدا بر گشته میشود کارها (۱۱۱) هستید شما بهترین امتها که بیرون آورده شدید از برای مردم امر میکنید به نیکوئی و نهی میکنید از زشتی و گر و بدید بخدا و اگر ایمان بیاورند یهود و نصاری که اهل کتاب هستند بهتر خواهد بود برای آنها بعضی از ایشان گروندگان به پیغمبر و قرآن و بیشتر از ایشان فرمان بردار نیستند (۱۱۲) ضرر نمی رسانند بشما مگر اندکی همینقدر که ملامت کنند شماها را از اسلام و وعده دادن بقتل و اگر جنگ کنند با شماها پشت میگردند و فرار میکنند و بعد از فرار کسی از آنها یاری نمیکنند (۱۱۳) زده شد برایشان خواری هر جا یافت شوند مگر اینکه در آیند بریسمانی از خدا یعنی بزنهار درایند و نکشند آنها را بدادن جزیه و پا درایند بریسمانی از مردم یعنی در پناه مسلمانان آیند و از کشتن خلاصی یابند و سزاوار و گرفتار شدند یهود بخشمی از خدا و زده شد بر آنها فقر و پریشانی این غضب خدا به آنها برای آن بود که ایشان کفر ورزیدند آیات خدا و میکشند پیغمبران را بدون حق این حرکت از جهت این بود که نافرمانی گردند وبودند از جمله کسانیکه از حد خون تجاوز نموده بودند (۱۱۴) نیستند مؤمنان اهل کتاب مساوی با کافران ایشان از جمله اهل کتاب گروهی هستند که ایستاده اند بر دین اسلام وقائمند بحدود الهی و در ساعتهای شب میخواستند آیات قرآن را در نماز خودشان در حاتیکه سجده میکنند یعنی نماز غفیله میگذارند (۱۱۵) ایمان میآورند بخدا و بروز قیامت و امر میکنند بمعروف و نهی میکنند