برگه:Quran-Elmi.pdf/۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۱۸
جزو ۲
سوره بقره

بجای آورد که زیارت بکند مکه را بدون اعمال حج پس بحثی بر او نیست اینکه طواف بکند بصفا و مروه و هر کس رغبت کند حدی را از حج و عمره پس بدرستیکه خدا جزادهنده است شکر کنندگانرا و داناست (۱۵۹) بدرستی آن کسانیکه کتمان میکنند آنچه را فرستادیم ما از حجتها و راه‌نمائی‌ها بعد از این که آشکار کردیم از برای مردم در قرآن ایشانند که لعنت میکند خدا آنها را و لعنت میکنند بآنها لعن کنندگان (۱۶۰) مگر آنهائی را که توبه کردند و اصلاح کردند مفاصد اعمال خود را و بیان کردند آنچه را که حق تعالی در کتاب ایشان بیان کرده بود پس اینگروه را می‌پذیرم توبهٔ ایشان را و منم قبول کنندهٔ توبه و رحم کننده (۱۶۱) بدرستی آنکسانیکه کافر شدند و مردند و ایشان باقی بکفر خود بودند آن گروه لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر آن جماعت باد (۱۶۲) همیشه بمانند در جهنم با آن لعنت کم نمیشود از ایشان عذاب و نه ایشان مهلت داده میشوند «۱۶۳) و خدای شما خدای یکتاست نیست خدائی مگر او که بخشاینده و مهربانست (۱۶۴) بدرستی که در خلقت آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتی که حرکت میکند در دریا بآنچه منفعت میدهد مردم را و آنچه فرو فرستاد خدا آب از آسمان پس زنده کرد بآن آب زمین را بعد از مردن آن زمین و پراکنده کرد در زمین از هر جنبنده و گردانیدن بادها و ابریکه مسخر است میان آسمان و زمین هر آینه اینها دلایل است از برای گروهیکه بفهمند و تعقل کنند (۱۶۵) و از جمله مردم هستند که میگیرند بت‌ها را همتا برای خدا دوست دارد آن بتها را مثل دوست داشتن موحدین خدا را و آنهائیکه ایمان آورده‌اند خدا را بیشتر از هر کس دوست دارند و چون ملتفت شوند آن کسانیکه ظلم کردند وقتیکه ببینند عذاب را که تمام قوه از برای خداست و بدرستی که خدا سخت عذابست (۱۶۶) وقتی بیزاری کنند آنکسانیکه متابعت کردند دین اسلام را از آن کسانیکه متابعت کردند رؤسای مشرکین را و به‌بینند متابعین مشرکین عذاب را و قطع بشود برای آنها اسباب و روابطی که در دنیا با یکدیگر داشتند (۱۶۷) و گفتند آنهائی که تابع مشرکین بودند اگر میبود از برای ما که یک کرت دیگر بدنیا برمیگشتیم پس بیزاری میجستیم از ایشان یعنی از رئیس مشرکین همچنانکه بیزاری جستند از ما و بیفایده بودند برای ما اینطور مینماید خدا عملهای ایشانرا حسرتها بر ایشان و نیستند ایشان بیرون آینده از آتش (۱۶۸) ای مردم بخوررید از آنچه در زمین حلال و پاکست و متابعت نکنید وسوسه‌های شیطان را بدرستی که شیطان از برای شما دشمن آشکاریست (۱۶۹) اینست بتحقیق که