برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۶۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۳۳
جزو ۱۰
سوره توبه

پسر خداست و گفتند نصاری مسیح پسر خداست این گفتار ایشان است بدهن های ایشان شبیه می سازند گفتار خود را گفتار آن کسانیکه کافر شدند پیش از این یعنی بنی مدلج که ملائکه را دختران خدا میدانستند بکشد و هلاک گرداند خدا ایشان را چگونه بر گفته میشوند از راه حق بطر بق باطل (۳۰) گرفتند یهود و نصاری علما و زاهدان خود و مسیح ابن مریم را خدایانی غیر از خدا و حال اینکه مأمور نبودند مگر اینکه عادت کنند خدای یگانه را نیست که خدائی غیر از خدا و پاک است خدا از آنچه شرک میآورند (۳۱ ) اراده می کنند این که خاموش کند نور خدا را بدهنهای خودشان و اما میانه خدا یعنی نمیخواهد خدا مگر این که تمام کند به آشکار کند نور خود را و اگر چه کراهت داشته باشند کافران (۳۲) آن خدا کسی است که فرستاد رسول خود را هدایت و راستی و دین اسلام تا این که ظاهر کند دین اسلام را به همه ادیان و اگر چه اکراه داشته باشند مشرکان (۳۳) ای آنکسانی که ایمان آورده اید بدرستی که بسیاری از علما و زهاد یهود و نصاری هر آینه میخورند مالهای مردم را از راه باطل و باز میدارند مردم را از راه خدا و آن کسانیکه ذخیره و دفیه میکنند طلا و نقره را و انفاق میکند آن طلا و نقره را در راه خدا پس مژده بده ایشان را بعذاب دردناک (۳۴) روزیکه داغ کرده شود آن طلا و نقره در آتش جهنم پس داغ کرده شود بآنها پیشانیها و پهلوها و پشتهای ایشان میگویند بایشان است آن چه خبره و دفیه کردید از برای خودتان پس چشید آنچه را که دفیه میکردید یعنی عذاب این عمل خودتان را (۳۵) بدرستی که شماره ماه ها نزد خدا دوازده ماه است در کتاب خدا یعنی در لوح محفوظ روزه خلق کرد خدا آسمانها و زمین را بعضی از آن ماه ها چهار ماه حرام است یعنی در رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم اینست دین محکم پس ظلم نکنید در این ماهها حرام خودتان یعنی در این ماهها جنک نکنید و جنک کنید با مشر کین عمو ما چنا نجه جنک می کنند با شما همگی یعنی در هشت ماه غیر حرام و بدانید اینکه خدا با پرهیز کاران است (۳۶) جز این نیست که تاخیر زیادتی در کفر است یعنی جنت کردن در ماه حرام و جنگ کردن در ماه غیر حرام که عوض و بدل قرار داده شود ماه حرام بغیر حرام زیادتی کفر است گمراه میشوند بسبب این کاران کسانی که کافر شدند که حلال میکنند تاخیر در حرمت جنگ را در سالی و حرام میکنند در سالی تا این که مساوی و مطابق کند عدد شهو ری را که حرام کرده است خدا بر حلال کنند آنچه را که حرام کرده است خدا زینت داده شده است از برای ایشان بدی عملهای ایشان و خدا راه نمی نماید قوم کافرین را (۳۷)