برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۸۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۷
جزو ۷
سوره انعام

و بخشیدیم از برای ابراهیم و اسحق و تو را همه را در راه راست نمودیم ما و نوح را هدایت کردیم ما از پیش و از فرزندان او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را و این طور جزا میدهیم نیکو کاران را (۸۴) و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس هر یک از شایسته کاران (۸۵) {بند||بند=۸۶|بی‌متن=}} و اسمعیل و الیسع و یونس و لوط و هر یک را تفضیل دادیم ما بر عالمیان (۸۶) و از پدران ایشان و فرزندان ایشان و برادران ایشان و برگزیدیم ایشان را و راه نمودیم ما ایشان را بسوی راه راست (۸۷) این است راه نمانی خدا هدایت میکند بآن هر کس را میخواهد از بندگان خودش و اگر شرک بیاورند هر آینه باطل شده است از ایشان آنچه را که هستند میکنند (۸۸) آن گروه کسانی هستند که دادیم ما ایشان را کتاب و حکمة ونبوت را پس اگر کافر شوند بآن حکمة و نبوت این گروه قریش پس بتحقیق موکل کرده ایم ما یعنی بر گماشته ایم و مهیا کرده ایم برای ایمان آن قومی را که نیستند آن حکمة و نبوت کافران (۸۹) این گروه کسانی هستند که هدایت کرده است آنها را خدا پس بطریقه ایشان اقتدا کن نگون بخواهم از شما بر پیغام رسانیدن از خدا مزدی نیست آن تبلیغ من مگر پندی مر عالمیان را (۹۰) و تعظیم نکردند یهودان حق زر گواری خدا را وقتی گفتند فرستاده است خدا بر احدی هیچ چیز از وحی و احکام شرع بگو کی اسناد کتاب تورات آنچنانی را که آورد آنرا موسی روشنی و راه راست از برای مردم میگردانید آن تورات را کاغذ ها و طومارها که ظاهر می سازید آنها را و مخفی میدارید بسیاری از احکام آنرا از قبیل نحت رسول و آیات رجم و تسلیم کرده شدند از آیات کتاب الله آنچه را که ندانستید به شما و نه بدران شما بگو ای محمد خدا فرستاده است آنچه را که ندانستید پس واگذار ایشان را بعنی یهودان را که در باره گوئی و هززه درائی خودشان بازی میکنند (۹۱) و این قرآن کتابیست که فرستادیم ما آن را با برکت تصدیق کننده است آن چیزی را که در میان دو دست اوست یعنی قرآن مصدق تورات و انجیل است و تا اینکه بترسانی اهل مکه را و کسانی که در اطراف مسکه هستند و آن کسانی که ایمان می آورند بآخرت و روز جزا ایمان می آورند به قرآن و ایشان یعنی آن مومنین بر نماز خودشان محافظت می کند (۹۲) و کیست ستم کارتر از آن کسی که که بر بافد بر خدا دروغ را با گفت وحی شد بسوی من و حال این که وحی کرده نشد بسوی او هیچ چیز و کسیکه گفت زود