برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۸۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۴
جزو ۷
سوره انعام

نیست از حساب اعمال تو بر ایشان هیچ چیزی پس برای ایشان را یعنی حسابی نداری تا برانی ایشانرا پس باشی از ظلم کنندگان (۵۲) و این طور آزمودیم بعض از اشراف را ببعض از ضحا تا بگویند اکا بر اغنیا آیا این گروهند که منت گذاشت خدا بر ایشان از میان ما بسبب نعمت هدایت آیا نیست خدا داناتر بشکر کنندگان (۵۳) و چون بیایند تورا آن کسانی که ایمان آورند بآیات ما پس بگو ای پیغمبر سلام بر شما نوشته است پروردگار شما مقدس خودش رحمت را و آن این است هر که عمل کند از شما بدی را نادانی بعد از آن توبه کند از پس عمل خود و اصلاح کند یعنی عمل شایسته کندی بدرستیکه خدا آمرزنده و مهربانست (۵۴) و این طور تفضیل میدهیم آیات را تا روشن شود راه گناهکاران (۵۵) بگو ای پیغمبر بمشرکان بدرستیکه من نهی کرده شدم از اینکه عبادت کنم آن کسانیرا که میخوانید شما و عبادت میکنید از سوای خدا بگو متابعت نمیکنم خواهشهای شمارا بتحقیق گمراه باشم من در آن هنگام که متابعت آرزوهای شمارا کنم و باشم من از جمله راه یافتگان (۵۶) بگو بدرستی که من بر حجتی هستم از پروردگار خودم که قرآن و وحی و سایر آیات است تکذیب میکنید شما بآن حجت که نیست نزد من آنچه را که شتاب میکنید آن نیست حکم مگر از برای خدا بیان کند حق را و خدا بهترین داورانست (۵۷) بگو اگر اینکه بود نزد من آنچه را که میشتابید آن از عذاب و عقاب هر آیه گذارده شدی امر میانه من و میانه شما بعضی شمارا هلاک میکردم و خدا داناتر است بظلم کندگان (۵۸) و نزد پروردگار است کلیدهای گشایش پنهانی نمیداند آن کلیدها را مگر خودش و میداند خدا هرچه را که در بیابان و در بالاست و نمی افتد برگی از درختان مگر اینکه میداند خدا آنرا و نبست دانه در تاریکیهای زمین و نیست هیچ تری ونیست هیچ خشکی مگر اینکه در کتاب روشن خداست یعنی قرآن(۵۹) و آن خدای آنچنانیست که میمیراند شما را در شب یعنی میخوانند و میداند آنچه را کسب میکنید بروز بعد از آن میخیزاند شما را یعنی بیدار میکند شما را در آن روز تا بگذرد موعد نام برده شده پس سوی خداست برگشت شما پس آگاه میسازد شمارا آنچه هستید که میکنید(۶۰) وخدا قادر است یعنی فروش کننده است بالای بندگان خودش یعنی از تمام بندگان خودش بقدرت بالاتر است و میفرستد بر شما نگاهبانان یعنی فرشتگان که ضبط اعمال شمارا بکنند تا وقتیکه بیاید یکی از شما را مرگ که بگیرند جان شمارا فرشتگان ما یعنی عزرائیل و چهارده فرشته دیگر که با او هستند در وقت گرفتن جان مردم و ایشان یعنی فرشتگان تقصیر و کوتاهی نمیکنند (۶۱) بعد از آن برگردانیده میشوند بسوی خدائی که متولی امور ایشان