برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۵۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۸
جزو ۶
سوره مائده

و پروردگار خودت پس جنگ کنید بدرستی که ما در این مکان از جمله نشستگانیم (۲۴) گفت موسی ای پروردگار من بدرستی که من مالک نیستم مگر نفس خودم را و برادرم هارون نفس خودش را پس جدائی بیند از میان ما و قوم بدکاران (۲۵) گفت خدا پس بدرستی که آنزمین حرام کرده شد بر ایشان چهل سال سرگردان خواهد بود در زمین این بیابان که شش فرسخ است پس اندوهناک مباش قوم بدکاران که این حکم برای نافرمانی آنها شده (۲۶) و بخوان بر ایشان خبر دو پسر آدم را که قابیل و هابیل بودند از حقیقت و راستی وقتی که تقرب جستند بسبب قربانی پس قبول شد ز یکی از آنها که هابیل بود و قبول نشد از دیگری که قابیل بود گفت قابیل به هابیل هر آینه البته میکشم تو را گفت مایل اینست جز این نیست قبول میکند خدا از پرهیزکاران (۲۷) هر آینه اگر بگشائی بسوی من دست خودت را تا بکشی مرا نیستم من که باز کنم دست خودم را بسوی تو تا اینکه باشم تو را بدرستی که من میترسم از خدا که پروردگار جهانیان است (۲۸) بدرستی که من می خواهم اینکه برگردی بگناه من یعنی مرا بکشی و گناه خودت یعنی آن نافرمانی که اول کرده بودی پس باشی از اصحاب آتش و اینست جزای ستمکاران (۲۹) پس فرمان داد از برای قابیل انس او کشتن برادر خودش را پس کشت او را پس صلح کرد قابیل از جمله زیانکاران (۳۰) پس بر انگیخت خدا کلاغی را که میکاوید در زمین و بهر دو پای کودی بکند تا اینکه نماید قابیل را که چگونه پوشاند جسد را برادر خود را چون دید قابیل حرکات غراب را گفت ایوای مرا آیا عاجز شدم من که باشم مثل این کلاغ سر پوشانم جثه برادر خودم را پس صبح کرد از پشیمانان (۳۱) از این جهته نوشتیم بر بنی اسرائیل اینکه هر کس بکشد تفسیرا غیر اینکه کسی را کشته باشد که قصاص بر او موارد باشد یا فاسدی در زمین کرده باشد پس چنانست که کشته است همهٔ مردم را و هر کس که زنده دارد نفسی که سبب حیات او شده باشد پس چنانست که گویا زنده کرده است جمیع مردم را و هر آینه تحقیق آمد ایشان را یعنی بنی اسرائیل را فرستادگان ما با معجزه ها را پس بدرستی و تحقیق بسیاری از ایشان بعد از این آمدن رسولان در زمین از جمله اسراف کنندگان بودند در قتل و سایر منهیات (۳۲) این است و جز این نیست که سزای آن کسانیکه مجادله می کند بخدا و رسول خدا و سعی میکنند در زمین بفساد یعنی بشتابند در زمین برای قتل و غترت و فساد کردن این است که کشته شوند یا بدار کشیده شوند یا بریده شود دستهای ایشان و پاهای ایشان از خلاف یا آواره شوند از زمین این امر ایشان راست خاری در دنیا و از برای ایشان است در آخرت