برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۳
جزو ۶
سوره نساء

بدرستی آن کسانیکه کافر شدند و ظلم کردند نخواهد بود که بیامرزد خدا آنها را و هدایت خواهد کرد خدا آنها را بهیچ راهی (۱۶۸) مگر راه جهنم را که دائم در آنجا باشند همیشه و اینکار هست بر خدا آسان (۱۶۹) ایمردم بتحقیق آمد شمارا پیغمبر بر حق از جانب پروردگار شما ایمان بیاورید بهتر است و خوبتر است برای شماها و اگر کافر شوید پس بدرستی که هر چه هست در آسمانها و زمین از برای خداست و کفر شما باو ضروری نخواهد رساند و خدا دانا و درستکار است (۱۷۰) ایعلمای یهود غلو نکنید در دین خودتان نگوئید دربارهٔ خدا مگر حقیقت جز این نیست که مسیح عیسی بن مریم رسول خدا بوده و کلمه خدا بود که انداخت آن را بسوی مریم وروحی بود از جانب خدا پس ایمان بیاورند بخدا و رسولان او و بگوئید خدا سه تا است که عیسی و مریم و عذیر باز ایستبد ازین حرفها بهتر است برای شما جز این نیست که خدایکی است با کی یاد میکنم او را و منزه می دانم او را از اینکه صاحب ولد باشد از برای اوست هرچه در آسمانها و زمین است و بس است بخدا کفایت داشتن با مور (۱۷۱) هرگز ننک ندارد مسیح باینکه باشدندهٔ خدا و ملائکه های مقرب خدا هم ننک وهار ندارند از بنده بودن بخدا و هر کسی ننک دارد از بندگی خدا و استکبار میکند زود باشد که جمع کند خدا همه را بسوی خود تمام را پس آن کسانیکه ایمان آوردند و اعمال خوب کردند پس تمام میدهد خدا مزدهای آنها را و زیاد میکند مزد آنها را از فضل و کرم خودش و اما آن کسانیکه ننک داشتند و اسکتبار کردند پس عذاب میکند آنها را بعذاب دردناکی و نمییابند از برای خودشان سوای خدا دوستی و نه یاری کننده (۱۷۳) ایمردم به تحقیق آمد برای شماها بر همانی از جانب پروردگار شما و فرستادیم بسوی شما نور روشنی که قرآنست (۱۷۴) پس اما آن کسانی که ایمان آوردند بخدا وچنگ زدند و پناه بردند باو زود باشد که داخل کند خدا ایشان را در رحتمی از خودش و فضلی و هدایت میکند راه بنماید آنها را بسوی خود راه راست را (۱۷۵) فتوی طلبند از تو در باب ارث کلاله که مرد بی اولادو بی پدر و مادر است بگو خدا فتوی میدهد شما را در ارث کلاله اگر مردی بمیرد که اولاد نداشته باشد و خواهر داشته باشد از مادر و پدر با از پدر پس از برای آن خواهر است نصف از آنچه باز گذاشته است و این مرد ارث میپرداز خواهر خودش بهمینطور اگر خواهر مرده باشد و برادر زنده باشد