برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۲
جزو ۶
سوره نساء

مریم رسول خدا را و حال اینکه نکشتند او را و بدار نزدند او را ولیکن مشتبه شد برای آنها بدرستی آنهائی که اختلاف کردند در باب قتل عیسی و اقوال مختلف گفته اند و در تردید هستند دربارهٔ عیسی نسبت از برای آنها علمی مگر اینکه متابعت میکنند گمان خودشانرا و نکشتند او را بطور یقین (۱۵۷) بلکه بالا برد خدا او را بسوی خودش و خدا عزیز و درستکار است (۱۵۸) و نیست از اهل کتاب مگر اینکه ایمان بیاورند بنوبت عیسی پیش از مردن او که باید از آسمان رحمت کند و چهل سال در دنیا اقامت فرماید و اهل کتاب باو ایمان بیاورند و در روز قیامت حضرت عیسی بر واقعات قبل و بعد آنها شاهد خواهد بود (۱۵۹) پس بسبب ظلمی که واقع شد از یهود حرام کردیم بر آنها تعمتهای پاک پاکیزه را که حلال بود بر آنها و بسبب صد کردن و برگرداندن آنها جمع کثیری را از راه خدا (۱۶۰) و بسبب گرفتن آنها ربا را و حال اینکه بتحقیق نهی کرده شده بودند از گرفتن ربا و بسبب خوردن یهودان مال مردم را از راه باطل و مهیا کرده ایم برای کفار بنی اسرائیل عذاب دردناکی (۱۶۱) لیکن رسوخ دارندگان در علم از یهود و گروندگان دین اسلام ایمان دارند بآنچه فرستاده شده است بتو که قرآن است و آنچه فرستاده شده است پیش از تو که تو دانست و بر پا دارندگان نماز و دهندگان زکوة و ایمان داران بخدا و بروز قیامت اینها هستند که زود باشد که بدهیم آنها را اجر و مرد بزرگی (۱۶۲) بدرستی که ما وحی کردیم بسوی تو همانطور که وحی کردیم بسوی نوح و پیغمبرانی که بعد از نوح بودند و وحی کردیم بسوی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هرون و سلیمان و دادیم بداود زبور را (۱۶۳) و پیغمبرانی که بتحقیق ذکر کردیم بر تو و حکایت کردیم و پیغمبرانی حکایت و ذکر آنها را نکردیم بر تو و تکلم کرد موسی بخدا سخن گفتنی (۱۶۴) رسولانی که بشارت دهنده و ترساننده اند تا اینکه نباشد از برای مردم بر خدا حجتی بعد از رسولان و خدا غالب و درست کردار است (۱۶۵) لیکن خدا شهادت میدهد بچیزیکه فرستاد بسوی تو که قرآن است فرستاد خدا قرآن را بدانش خودش و ملائکه شاهدند و بس است گواهی دادن خدا (۱۶۶) بدرستی آن کسانیکه کافر شدند و باز داشتند مردم را از راه خدا بتحقبق گمراه شدند گمراهی و بسیار دوری (۱۶۷)