برگه:PEYMAN 1 2.pdf/۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۳۶—

گرفته اند شین آن را سین کرده کوروس Cyros خوانده اند[۱] و در زبان فرانسه از روی تغییرهایی که فرانسویان در حروف یونانی می دهند از جمله اینکه y که در یونانی صدای «او» دارد در فرانسه صدای «ای» پیدا می کند و C که در یونانی صدای «ک» دارد در فرانسه صدای سین می یابد از روی این تغییرها آن نام ایرانی هم «سیروس» گردیده و ترجمه کنندگان بی سواد و بی خبر از همه جا همان کلمه تحریف یافته فرانسه‌ای را به پارسی در آورده و در کتاب ها و روزنامه ها مشهور ساخته اند و از نوشته های ایشان به زبان مردم افتاده که امروز شاید کسان بسیاری پسران خود را سیروس نامیده باشند.[۲]

اما کامبیز پارسی درست آن هم چنانکه در نوشته های سنگی است «کمبوجیا» یا «کمبوجی» (با زبر باء) است. آن نیز به یونانی رفته و از آنجا به فرانسه افتاده و با دست ترجمه کنندگان به این شکل غلط به ایران آمده.[۳]

  1. چون از روی دلیل هایی که می دانیم که میانه شمال و جنوب ایران در زمان های باستان درباره برخی حرف ها دوگانگی بوده از جمله شین های شمال را در جنوب سین می گفته اند چنانکه شمیران و سمیرم و فرشنه واژه ناخوانا و فرستادن یادگار این دوگانگی است از اینجا می توان پنداشت که کوروش را هم در جنوب با سین می خوانده اند و یونانیان از روی آن لهجه برداشته اند.
  2. در تهران خیابان سیروس و مدرسه متوسطه سیروس و چاپخانه سیروس هست که باید عوض شود.
  3. آقای پیرنیا (مشیرالدول) در تاریخ خود که یکی از مولفات گرانمایه و در زمینۀ خود بی همتا واژه ناخوانا است بسیاری از این غلط های تازه را تصحیح فرموده اند. از جمله این سه غلط واژه ناخوانا و «سیروس» و «کامبیز» در آنجا تصحیح یافته. روزنامه‌ها که ترجمه دو لوح داریوش را چاپ کردند باری می توانستند که به کتاب آقای مشیرالدوله نگاه کرده آگاهی که می بایست بدست بیاورند و اشتباه به آن بزرگی نکنند.