برگه:Majlis Melli 1.pdf/۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.


مقدمه

چون مجموعهٔ قوانین و مصوبات مجلس شورای ملی در ادوار چهارگانهٔ قانونگذاری (دورهٔ اول – دورهٔ دوم – دورهٔ سوم – دورهٔ چهارم) که سابقاً تجدید چاپ و منتشر شده بود تمام و مراجعات عمومی اقتضای تجدید طبع آن را مینمود بتجدید چاپ دو دورهٔ اولیه (اول و دوم) اقدام و پاره‌ای از نکاتی که در سومین چاپ این مجموعه ملحوظ شده است ذیلا متذکر میشود:

اولا – این مجموعه بر سه سند بشرح زیر تقسیم شده است.

بند اول – کلیهٔ مصوباتی است که مقدمهٔ افتتاح مجلس شورای ملی و پایه و اساس مشروطیت محسوب و بوسیلهٔ کمیسیونهای خاصی تنظیم و جنبهٔ قانونیت دارد مانند (فرمان مشروطیت – قانون اساسی – متمم قانون اساسی – قوانین انتخابات اصنافی و دو درجه)

بند دومبند سوم – هر یک شامل قوانین و مصوبات یکی از ادوار دوگانهٔ قانونگذاری است که از نظر مطالعه‌کنندگان خواهد گذشت.

ثانیاً – مصوبات دورهٔ دوم قانونگذاری بقسمتهای زیر تقسیم شده است:

۱– قست اول – قوانین

۲– » دوم – امتیازات

۳– » سوم – قوانین موقتی مصوب کمیسیون قوانین عدلیهٔ مجلس شورای ملی

۴– قسمت چهارم – کنتراتها