برگه:Majlis Melli 1.pdf/۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۵– قسمت پنجم – تصویبات مالی

۶– » ششم – تصمیمات و مطالب متفرقه.

قسمتی از تصویبات مالی برای احتراز از ضخامت کتاب و عدم استفادهٔ عموم از متن مشروح آن فهرست مانند طبع و از درج متن تفضیلی صرف نظر شده است.

چنانچه از تقسیمات بالا مستفاد میشود در این مجموعه اولا قوانینی که بعنوان (قوانین موقت) بوسیلهٔ کمسیون عدلیهٔ مجلس شورای اسلامی بموجب اختیار خاصی تصویب و موقتاً لازم‌الاجرا شده است چاپ شده و مثل چاپ قبل مجموعهٔ خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و ثانیاً تصمیمات و مطالب متفرقه که در دو چاپ قبل فهرست مانند منتشر شده بود از نقطه نظر تشخیص خط مشی دولت ها و لزوم معرفی اعضاء کابینه ها بطور تفصیل چاپ و حتی تا آنجا که ممکن بوده است وزراء و معاونینی که در کابینه‌های مختلف به مجلس شورای ملی معرفی شده‌اند صورت آنان منتشر شده است.

ثالثاً – فهرستی که در این مجموعه در نظر گرفته شده است بدو قسمت تقسیم گردیده است

الف – فهرست تقسیمی – بترتیب تقسیمات مصوبات ادوار مختلفه و نسبت بدورهٔ دوم مصوبات شش گانه نامبرده بالا که آن نیز بر دو قسمت است:

۱– فهرست کلی که در ابتدای این مجموعه گذارده شده و محل هریک از قسمتها را بطور کلی مشخص میکند.

۲– فهرست جزئی که برای هر قسمت علیحده تنظیم شده و شامل فهرست کلیهٔ قوانین مندرجه در آن قسمت میباشد.

این فهرست در متن کتاب در ابتدای قسمتهای مربوطه قرار داده شده است.

ب– فهرست تاریخی که در آخر کتاب قرار داده شده است و کلیهٔ مصوبات دورهٔ اول و دوم قانونگذاری بترتیب تاریخ تصویب در آن ذکر گردیده است .

رابعاً – قسمتی که مخصوصاً در این باره در طبع قوانین رعایت شده است ذکر نسخ تغییر و یا اصلاحی است که شامل قسمتی از قوانین شده و لازم است مطالعه کنندگان نیز