پرش به محتوا

برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۸۴۳

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۲۳۱ —

  من ترک وصال تو نگویم الّا بفراق جسم و جانم  
  مجنونم اگر بهای لیلی ملک عرب و عجم ستانم  
  شیرین زمان توئی بتحقیق من بندهٔ خسرو زمانم  
  شاهی که ورا رسد که گوید مولای اکابر جهانم  
  ایوان رفیعش آسمان را گوید تو زمین من آسمانم  
  دانی که ستم روا ندارد مگذار که بشنود فغانم  
  هر کس بزمان خویشتن بود[۱] من سعدی آخرالزمانم[۲]  

۴۱۹– ط

  مرا تا نقره باشد میفشانم ترا تا بوسه باشد میستانم  
  و گر فردا بزندان می‌برندم بنقد این ساعت اندر بوستانم[۳]  
  جهان بگذار تا بر من سر آید که کام دل تو بودی از جهانم  
  چه دامنهای گل باشد درین باغ اگر چیزی نگوید باغبانم  
  نمیدانستم از بخت همایون که سیمرغی فتد در آشیانم  
  تو عشق آموختی در شهر ما را بیا تا شرح آن هم بر تو خوانم  
  سخنها دارم از دست تو در دل ولیکن در حضورت بیزبانم  
  بگویم تا بداند دشمن و دوست که من مستی و مستوری ندانم  
  مگو سعدی مراد خویش برداشت اگر[۴] تو سنگدل من مهربانم  
  اگر تو سرو سیمین تن بر آنی که از پیشم برانی، من بر آنم  
  که تا باشم خیالت می‌پرستم و گر رفتم سلامت میرسانم  

  1. خویش بودند.
  2. در تمام نسخ قدیم و معتبر این بیت نیست.
  3. امشب حالیا در بوستانم.
  4. که گر.