برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۷۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۶۵ —

  آنرا که مراد دوست باید گو ترک مراد خویشتن گیر  
  سعدی چو اسیر عشق ماندی تدبیر تو چیست ترک تدبیر  

۳۰۵– ط

  از همه باشد بحقیقت گزیر وز تو نباشد که نداری نظیر  
  مشرب شیرین نبود بی زحام دعوت منعم نبود بی فقیر  
  آن عرقست از بدنت یا گلاب آن نفسست از دهنت یا عبیر  
  بذل تو کردم تن و هوش و روان وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر  
  دل چه بود؟ جان که بدو زنده‌ام گو بده ایدوست که گویم بگیر  
  راحت جان باشد از آن قبضه تیغ مرهم دل باشد از آن جعبه تیر  
  درد نهانی بکه گویم که نیست باخبر از درد من الّا خبیر  
  عیب کنندم که چه دیدی درو؟ کور نداند که چه بیند بصیر  
  چون نرود در پی صاحب کمند آهوی بیچاره بگردن اسیر  
  هر که دل شیفته دارد چو من بس که بگوید سخن دلپذیر  
  نالهٔ سعدی بچه دانی خوشست؟ بوی خوش آید چو بسوزد عبیر  

۳۰۶– ب

  ای پسر دلربا وی قمر دلپذیر از همه باشد گریز وز تو نباشد گزیر  
  تا تو مصور شدی در دل یکتای من جای تصور نماند دیگرم اندر ضمیر  
  عیب کنندم که چند در پی خوبان روی چون نرود بنده‌وار هر که برندش اسیر  
  بستهٔ زنجیر زلف زود نیابد خلاص دیر برآید بجهد هر که فرو شد بقیر  
  چون تو بتی بگذرد سروقدِ سیم‌ساق هر که درو ننگرد مرده بود یا ضریر  
  گر نبرم ناز دوست کیست که مانند اوست کبر کند بی‌خلاف هر که بود بی‌نظیر