برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۲۸۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
در تأثیر تربیت
— ۱۶۷ —

بشنید و گفت[۱] تا پدرت زیر آن سنگهای گران برخود بجنبیده باشد[۲] پدر من ببهشت رسیده بود[۳]

  خر که کمتر نهند بر وی بار بی شک[۴] آسوده‌تر کند رفتار  
  مرد درویش که بار ستم فاقه کشید بدر مرگ همانا که سبکبار آید  
  وانکه در نعمت و آسایش و آسانی زیست مردنش زین همه شک نیست که دشخوار آید  
  بهمه حال اسیری که ز بندی برهد بهتر از حال امیری که گرفتار آید  

حکایت

بزرگی را پرسیدم در[۵] معنی این حدیث که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک گفت بحکم آنکه هران دشمنی را که[۶] با وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را که چندانکه[۷] مدارا بیش کنی مخالفت زیادت کند

  فرشته خوی شود آدمی بکم خوردن و گر خورد چو بهایم بیوفتد چو جماد  

  1. س: درویش پسر گفت خاموش که.
  2. س: گران بجنبد.
  3. باشد، در نسخه سلطنتی این عبارت نیز هست: و در خبرست که موت الفقیر راحة چیزی ندارد که بحسرت بگذارد.
  4. بره.
  5. ص: پرسیدم که.
  6. دشمنی که.
  7. ص: که چندان.