برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۱۳۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
-۷-

معاضدالسلطنه ۷۷-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲

معتمدالتجار ۸۱

معزالسلطان رشتی ۱۰۰

حاج مفاخرالدوله نبوی ۵۵

ملک‌المتکلمین ۶۱-۹۱-۹۶-۹۸

میرزاملکم‌خان ارمنی ۲۴-۴۰

ممتازالدوله ۵۹-۶۰

منتسکیو ۱۷

مؤتمن‌الملک (میرزاحسین‌خان پیرنیا) ۳۹

میرزایانس ارمنی ۷۶-۷۷

ناپلئون ۲۵

ناصرالدین‌شاه قاجار ۳۹-۴۰-۵۱

ناصرالدین‌میرزا ۵۱

ناصرالملک ۵۵-۵۶

نامق کمال ۱۸

نایب‌السلطنه ۸۹-۹۰

حاج سیدنصرالله اخوی ۴۵-۸۵

نصیرالدین طوسی ۲۲

نظام‌الملک طوسی ۲۲

نظامی گنجوی ۲۵

میرزا نعمت‌الله اصفهانی ۹۶

نوری (میرزاآقاخان صدراعظم) ۳۸

نوز (مسیو) بلژیکی ۴۴-۴۵

وثوق‌الدوله ۸۷

وکیل‌الرعایا (همدانی) ۴۳-۸۸

ولتر ۱۷

ویلهلم لیتن آلمانی ۲۹

هارتویک (سفیر روس) ۵۹-۶۰

یحیی‌خان دهخدا ۷۵