برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۱۱

بعد از آن غراف مشارالیه خواهش کرد که شرحی مشتمل بر قبول تشریفات نوشته شود، این است مواد شرحی که از جانب امیر نظام بغراف نوشته شد:

دوست مشفق مهربان؛ تشریفاتیکه برای سلام عام و ورود نواب مستطاب شاهزاده خسرومیرزا بعمارت سارقلو و پطرهاف آورده بودند ترجمه شد و بنظر ایشان رسید، فرمودند که من فرزندی از دولت علیه ایران هستم که بدربار اعلیحضرت امپراطور اعظم کل ممالک روسیه مأمور شده‌ام. همانطوریکه در آندولت اوامر اعلیحضرت شاهنشاه را بطوع و رغبت قبول میکردم در این حضرت نیز اطاعت احکام علیه اعلیحضرت امپراطوری را برضا و خوشنودی بر خود لازم میشمارم و اگر اجازت تمنا از حضرت امپراطوری بمن ارزانی شود بمقام استدعا بر می‌آیم که در روز سلام عام برای مزید افتخار و امتیاز من، جواب عرایض مختصر مرا اعلیحضرت امپراطوری بلفظ مبارک خود ادا فرمایند، والسلام.»[۱]

نویسنده سفرنامه شرح مفصلی از اوضاع پطرزبورغ و شرح محل‌هائی که در روزهای اول توقف در همراهی شاهزاده خسرومیرزا بآنجاها رفته و تماشا نموده‌است مینویسد و عمارتهای سلطنتی یکان یکان شرح میدهد تا اینکه در روز یکشنبه ۲۲ صفر ۱۲۴۵ که بحضور امپراطور رسیده‌اند تفصیل آنرا مینویسد و میگوید:

«سلام عام موافق تشریفاتی که سابقاً تحریر یافته است اتفاق افتاد. غراف سوخلین که مأمور متوجه امور سفارت بود در ساعت ده یعنی دو ساعت بظهر مانده با کالسکه‌ها و یدکیها و سایر لوازم تشریفات بمیدان سرای عمارت ... رسید، بعضی از ملتزمین او را در وسط پله عمارت استقبال کرده مقرب‌الحضره میرزا محمود و میرزا صالح در اطاق اول، امیرالامراءالعظام امیر نظام در اطاق دوم و نواب شاهزاده در اطاق سوم او را پذیرفتند.

بعد از ادای مراسم تعارفات لازمه از عمارت بیرون آمده سوار کالسکه‌ها شدند و ترتیب کالسکه‌ها را پیش از وقت چنین داده بودند که هر که در پایه کمتر بود کالسکه او پیش‌تر واقع شود و راه برود، کالسکه نواب شاهزاده عقب همه کالسکه‌ها اتفاق


  1. سفرنامه میرزا مصطفی (صفحه ۹۷)