انوری (قصاید)/با خاک در تو آشنایی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(با خاک در تو آشنایی)
'


 با خاک در تو آشناییخوشتر ز هزار پادشایی 
 دیده رخ راز مه ببیندبر عارض تو ز روشنایی 
 از نکته‌ی طوطی لب توسیمرغ گزید پارسایی 
 جایی که زلب حیات بخشیعیسی بود از در گدایی 
 مهر تو و سینه‌ی چو من کسطاوس و سرای روستایی 
 در خدمت عشق تست ما رادل عاریتی و جان بهایی 
 بردی ز پری و آدمی هوشیک راه بگوی تا کرایی 
 در خانه‌ی صبر فرقت توافکند هزار بی‌نوایی 
 در دعوی حسن خود سخن‌گویتا ماه دهد بر آن گوایی 
 از کوی چو آفتاب از کوهدر خدمت تاج دین برآیی 
 صورتگر عز پناه دولتمعبرده دولت علایی 
 آن جان خرد که مر خرد رابا طاعت اوست آشنایی 
 در نسبت آن شرف توان دیدچون فضل خدای در خدایی 
 نه چرخ گرفت و هفت اختریک فکرت او به تیزپایی 
 ای دیده‌ی ناظر نبوتدر ذات تو دیده مصطفایی 
 چون روی خلقت نخواندت عقلشاید که ز پشت مرتضایی 
 خود عقل ترا کمال هرگزداند که ز جاه تا کجایی 
 پیش در تو قبول کردهپیشانی سدره خاک پایی 
 مرغ دل جبرئیل گیرددر مدحت تو سخن سرایی 
 اولاد بزرگ مرتضا رایارب چه بزرگ پیشوایی 
 کبر تو کم است و کبریا بیشاز کبر نه‌ای ز کبریایی 
 آن روز که عمر در غم مرگمعزول بود ز خوش لقایی 
 نیلوفر تیغ چشمها راچون لاله کند به کم بقایی 
 از نسبت فعل سایه گیرددر صدمت صور صوت نایی 
 از ساغر خوف تشنه‌ی جنگسیراب شود ز بی‌رجایی 
 جانهای مبارزان ز تنهابینند ز تیغ تو جدایی 
 این خاطر من ز غیبت تومحروم ز پادشا ستایی 
 دل در غم خدمت تو یک دمنایافته از عنا رهایی 
 تا آمد مرگ جان غمگینگشته ز هوای تو هوایی 
 زنهار مرا مگو که رو روتو در خور شهر و بوریایی 
 در غیبت تو خوش است ما راآن به که بدین طرف نیایی 
 آخر به طریق لطف یکباربنویس که خیز چند پایی 
 در خدمت دیگران چه کوشیچون بنده‌ی خاندان مایی 
 در جستن کرده گرد عالمگردنده چو سنگ آسیایی 
 در شکر علاء دین و دولتپیوسته چرا شکر نخایی 
 از حضرت ما که روی کونستدوری ز چه روی می‌نمایی 
 تا فائده‌ی نبات یابنداشکال زمینی و سمایی 
 حکم تو گسسته باد یاربار علت چونی و چرایی