انوری (قصاید)/از در شاهی در طغرل تکین

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(از در شاهی در طغرل تکین)
'


 از در شاهی در طغرل تکینشحنه‌ی دین خنجر طغرل تکین 
 نوبتی ملک به زین اندرستتا به ابد بر در طغرل تکین 
 پشت زمین کرد چو روی سپهردست گهر گستر طغرل تکین 
 روی زمین شست ز گرد ستمعدل جهان‌پرور طغرل تکین 
 در شب کین صبحدم فتح رانور دهد مغفر طغرل تکین 
 چرخ چو سوگند بمردی خورددست نهد بر سر طغرل تکین 
 فتنه گر اندیشه شود نگذردبر طرف کشور طغرل تکین 
 غصه‌ی بیغاره خورد روز بزمماه نو از ساغر طغرل تکین 
 نیست یقین را و گمان را وقوفبر عدد لشکر طغرل تکین 
 دور فلک با همه فرماندهیکیست یکی چاکر طغرل تکین 
 مه ز فزونی و کمی کی دهدتا نشود افسر طغرل تکین 
 فتح و ظفر هر دو دو رایت کشنددر حشم صفدر طغرل تکین 
 تا به شرف دربود اختر قویباد قوی اختر طغرل تکین 
 پیشرو کارکنان قضاعزم قضا پیکر طغرل تکین 
 چشم جهان جست بسی هم نیافتهیچ شهی همسر طغرل تکین