انوری (غزلیات)/چو کاری ز یارم همی برنیاید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(چو کاری ز یارم همی برنیاید)
'


 چو کاری ز یارم همی برنیایدچو نوری به کارم همی درنیاید 
 چه باشد که من در غم او سرآیمچو بر من غم او همی سرنیاید 
 ولیکن همین غم به آخر که با اینهمی هیچ شادی برابر نیاید 
 مرا کز در دل درآید غم اوز صد شادی دیگر آن در نیاید 
 به پیغامش از حال خود بازگویمکش از من نیاید که باور نیاید 
 جوابم فرستد کزین می چه جوییاگر باورم آید و گر نیاید 
 ترا با غم خویشتن کار باشدکه از تو جز این کار دیگر نیاید 
 تو ای انوری گر نباشی چه باشدازین هیچ طوفان همی برنیاید