انوری (غزلیات)/جانا دهان تنگت صد تنگ شکر ارزد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(جانا دهان تنگت صد تنگ شکر ارزد)
'


 جانا دهان تنگت صد تنگ شکر ارزداندام سیم رنگت خروارها زر ارزد 
 هرچند دلربایی زلفت به جان خریدمکاواز مرغ جانان شاخ صنوبر ارزد 
 با عاشقان کویت لافی زنیم گه گهآن دل کجاست ما را کاندوه دلبر ارزد 
 از عشق روی خوبت آب آورم ز دیدهکشت بهشت خرم کاریز کوثر ارزد 
 گویید ملک سنجر از قاف تا به قافستبوسی از آن لب تر صد ملک سنجر ارزد