انوری (غزلیات)/جانا به کمال صورتی‌ای

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(جانا به کمال صورتی‌ای)
'


 جانا به کمال صورتی‌ایدر حسن و جمال آیتی‌ای 
 وصف رخ تو چگونه گویممی‌دان که به رخ قیامتی‌ای 
 با وصل تو ملک جم نخواهمزیرا که تو به ز ملکتی‌ای 
 انصاف اگر دهیم جاناآراسته خوب صورتی‌ای 
 گفتی که تراام انوری باشلیکن چه کنم که ساعتی‌ای