انوری (غزلیات)/جانا به غریبستان چندین بنماند کس

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(جانا به غریبستان چندین بنماند کس)
'


 جانا به غریبستان چندین بنماند کسباز آی که در غربت قدر تو نداند کس 
 صد نامه فرستادم یک نامه‌ی تو نامدگویی خبر عاشق هرگز نرساند کس 
 در پیش رخ خوبت خورشید نیفروزددر پیش سواران خر هرگز بنراند کس 
 هر کو ز می وصلت یک جام بیاشامدتا زنده بود او را هشیار نخواند کس