انوری (غزلیات)/ترا کز نیکوان یاری نباشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(ترا کز نیکوان یاری نباشد)
'


 ترا کز نیکوان یاری نباشدمرا نزد تو مقداری نباشد 
 نباشد دولت وصلت کسی راوگر باشد مرا باری نباشد 
 ترا گر کار من دامن نگیردز بخت من عجب کاری نباشد 
 گلی نشکفت باری این زمانماگر در زیر این خاری نباشد 
 مرا کاندر کیایی خود دلی نیستترا بر دل از آن باری نباشد 
 به بازاری که جان را نرخ خاکستدلی را روز بازاری نباشد 
 دل ایمن دار و بردار انوری راکزو بهتر وفاداری نباشد 
 گر از پیوند او فخریت نبودچنین دانم که هم عاری نباشد 
 گران آنکس برآید بر تو کو راچو مجدالدین خریداری نباشد