انوری (غزلیات)/تا کار مرا وصل تو تیمار ندارد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (غزلیات)  از انوری
(تا کار مرا وصل تو تیمار ندارد)
'


 تا کار مرا وصل تو تیمار نداردجز با غم هجر تو دلم کار ندارد 
 بی‌رونقی کار من اندر غم عشقتکاریست که جز هجر تو بر بار ندارد 
 دارد سر خون ریختنم هجر تو دانیهجر تو چنین کار به بیگار ندارد 
 گویی که ندارد به تو قصدی تو چه دانیاین هست غم هجر تو نهمار ندارد 
 با هجر تو گفتم که چه خیزد ز کسی کواز گلبن ایام نه گل خار ندارد 
 گفتی که چو دل جان بده انکار نداریجانا تو نگوییش که انکار ندارد 
 چون می‌ننیوشد سخن انوری آخریک ره تو بگو گفت ترا خوار ندارد